Reglement NetworkingDay1.Definities 2.Verplichtingen jegens de Deelnemer
3.Verplichtingen jegens de Computer
4.Toegestaan tijdens het Evenement 5.Verboden tijdens het Evenement 6.Regeling betreffende betaling en plaatsreservering voor het Evenement 7.Aansprakelijkheid NetworkingDay 8. Wijzigingen reglement
Indien deelnemer minderjarig is dient dit reglement te worden ondertekend en ingeleverd bij de kassa.

Voor akkoord namens ........................... (naam deelnemer) alias ................................. (gebruikersnaam),.................................................. (handtekening)

.................................................. (naam ouder/verzorger)

Datum: .... - .... - ....